Παρέχοντας συγκριτικά καλύτερα επίπεδα φωτισμού σε τρέχοντα γραμμικά φθορίζοντα συστήματα, Τα πρισματικά φωτιστικά V-TAC διατίθενται σε τρεις επιλογές, θερμοκρασίας χρώματος και μεγέθους.