• Διαστάσεις ακροδεκτών – σπειρωμάτων

  • Τι είναι η προστασία IP ? (πχ IP65 , IP42 ,..)

ΚΑΤΕΒΑΣΕ

 

  • Πως κόβουμε και συνδέουμε μια ταινία LED

 

  • Σύνδεση RGB Ταινίας LED

 

  • Σύνδεση LED NEON FLEX